Lista de elementos
 » bario
 » Boro
 » bromo
 » cerio
 » cesio
 » cloro
 » cobre
 » cromo
 » curio
 » erbio
 » galio
 » helio
 » indio
 » itrio
 » litio
 » neón
 » oro
 » osmio
 » Plata
 » radio
 » renio
 » rodio
 » sodio
 » talio
 » torio
 » tulio
 » yodo
 » zinc
mineralogía elementos Fe hierro

Fe - hierro - METAL DE TRANSICIÓN

1535°
2750°
55.845
-2
-1
1
2
3
4
5
6
26
Fe
[Ar] 3d6 4s2
2
8
14
2
1.83
7.9024
Sintético
Radiactivo
Liquido
Gaseoso
hierro Diagrama de configuración electrónica
Diagrama de configuración electrónica

Apellido hierro
Número 26
Atómico 55.845
Símbolo Fe
Fusión 1535
Hirviendo 2750
Densidad 7.874
Período 4
Grupo 8
Descubrimiento 0 Prehistoric
Abundancia 56300
Radio 1.7
Electronegatividad 1.83
Ionización 7.9024
Número de isótopos 10
Configuración electrónica [Ar] 3d6 4s2
Estados de oxidación -2,-1,1,2,3,4,5,6
Electrón por nivel de energía 2,8,14,2

Mineral Dureza Densidad Fórmula
Abswurmbachite 6.50 / 6.50 4.96 Cu2+Mn3+6O8(SiO4)
Achalaite (Fe2+,Mn)(Ti,Fe3+,Ta)(Nb,Ta)2O8
Achávalite 2.50 / 2.50 6.53 FeSe
Acmonidesite (NH4,K,Pb)8NaFe2+4(SO4)5Cl8
Actinolite 5.50 / 5.50 2.98 Ca2(Mg4.5-2.5Fe2+0.5-2.5)S=5Si8O22(OH)2
Adachiite CaFe2+3Al6(Si5AlO18)(BO3)3(OH)3(OH)
Adranosite-(Fe) 2.20 (NH4)4NaFe3+2(SO4)4Cl(OH)2
Aegirine 6.00 / 6.50 3.50 NaFe3+Si2O6
Aegirine-augite 6.00 / 6.00 3.40 (Ca,Na)(Fe3+,Mg,Fe2+)Si2O6
Aenigmatite 5.00 / 6.00 3.74 Na4(Fe2+10Ti2)O4[Si12O36]
Aerinite 3.00 / 3.00 2.48 (Ca,Na)6(Fe3+,Fe2+,Mg,Al)4(Al,Mg)6[Si12O36(OH)12](CO3)·12H2O
Aeschynite-(Ce) 5.00 / 6.00 5.19 (Ce,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6
Aeschynite-(Y) 5.00 / 6.00 4.85 (Y,Ca,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6
Agardite-(Ce) 3.00 / 3.00 3.72 Cu2+6Ce(AsO4)3(OH)6·3H2O
Aheylite 5.00 / 6.00 2.85 Fe2+Al6(PO4)4(OH)8·4H2O
Ahrensite 4.14 Fe2SiO4
Akaganeite 3.00 (Fe3+,Ni2+)8(OH,O)16Cl1.25·nH2O
Akatoreite 6.00 / 6.00 3.48 Mn2+9Al2Si8O24(OH)8
Akimotoite MgSiO3
Alanita 5.50 / 5.50 3.30 CaCeAl2Fe2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Albertiniite 2.46 Fe2+(SO3)·3H2O
Alcaparrosaite 4.00 / 4.00 2.81 K3Ti4+Fe3+(SO4)4O·2H2O
Aliettite 1.00 / 2.00 Ca0.2Mg6(Si,Al)8O20(OH)4·4H2O
Allabogdanite 5.00 / 6.00 7.11 (Fe,Ni)2P
Allanite-(La) 6.00 / 6.00 3.93 CaLaAl2Fe2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Allanite-(Nd) CaNdAl2Fe2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Allanite-(Y) 5.50 / 5.50 3.30 CaYAl2Fe2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Allanpringite 3.00 / 3.00 2.54 Fe3+3(PO4)2(OH)3·5H2O
Allendeite 4.84 Sc4Zr3O12
Alloclasite 5.00 / 5.00 6.17 CoAsS
Alluaudite 5.00 / 5.50 3.45 (Na,Ca)(Mn,Mg,Fe2+)(Fe3+,Mn2+)2(PO4)3
Almandine 7.00 / 8.00 4.09 Fe2+3Al2(SiO4)3
Almarudite 6.00 / 6.00 2.71 K(Na)2(Mn,Fe,Mg)2(Be,Al)3Si12O30
Almeidaite PbZn2(Mn,Y)(Ti,Fe3+)18O36(OH,O)2
Alpersite 2.50 / 2.50 (Mg,Cu2+)SO4·7H2O
Alsakharovite-Zn 5.00 / 5.00 2.90 NaSrKZn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4·7H2O
Alumino-ferrobarroisite NaCa[Fe2+3Al2](Si7Al)O22(OH)2
Alumino-ferrohornblende Ca2Fe2+4Al(Si7Al)O22(OH)2
Alumino-ferrotschermakite Ca2[Fe2+3Al2](Si6Al2)O22(OH)2
Alumino-ferrowinchite NaCa(Fe2+,Al)5Si8O22(OH)2
Alumino-magnesiotaramite Na2CaMg3Al2(Si6Al2)O22(OH)2
Aluminoceladonite KMgAlSi4O10(OH)2
Aluminocerite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.68 (Ce,Ca)9Al(SiO4)3(SiO3OH)4(OH)3
Aluminocopiapite 2.50 / 3.00 2.00 (Al,Mg)Fe3+4(SO4)6(OH,O)2·20H2O
Aluminocoquimbite 2.04 AlFe(SO4)3·9H2O
Aluminokatophorite 5.00 / 6.00 Na2CaFe2+4Al(Si7Al)O22(OH)2
Aluminomagnesiohulsite 6.00 / 6.00 3.84 Mg2AlO2(BO3)
Alumoåkermanite 4.00 / 5.00 3.00 (Ca,Na)2(Al,Mg,Fe2+)(Si2O7)
Amakinite 3.50 / 4.00 2.93 Fe2+(OH)2
Amarantite 2.50 / 2.50 2.19 Fe3+2O(SO4)2·7H2O
Amarillite 2.50 / 3.00 2.19 NaFe3+(SO4)2·6H2O
Ammoniojarosite 3.50 / 4.50 3.02 NH4Fe3+3(SO4)2(OH)6
Ammoniomagnesiovoltaite (NH4)2Mg5Fe3+3Al(SO4)12·18H2O
Anandite 3.00 / 4.00 3.94 BaFe2+3(Si3Fe3+)O10S(OH)
Anapaite 3.00 / 4.00 2.80 Ca2Fe2+(PO4)2·4H2O
Andradite 6.50 / 7.00 3.70 Ca3Fe3+2(SiO4)3
Andrémeyerite 5.50 / 5.50 4.15 BaFe2+2Si2O7
Andreyivanovite FeCrP
Angarfite 2.50 / 2.50 2.77 NaFe3+5(PO4)4(OH)4·4H2O
Angelellite 5.50 / 5.50 4.87 Fe3+4O3(AsO4)2
Ankerite 3.50 / 4.00 3.00 CaFe2+(CO3)2
Ankinovichite 2.50 / 3.00 2.48 NiAl4(V5+O3)2(OH)12·2H2O
Annite 2.50 / 3.00 3.17 KFe2+3AlSi3O10(OH)2
Annivite Cu10(Fe,Zn)2Bi4S13
Antigorite 3.50 / 4.00 2.50 Mg3Si2O5(OH)4
Antitaenite (Ni,Fe)
Anzaite-(Ce) 5.05 Ce4Fe2+Ti6O18(OH)2
Apuanite 4.00 / 5.00 5.33 Fe2+Fe3+4Sb3+4O12S
Arakiite 3.00 / 4.00 ZnMn2+12Fe3+2As3+O3(As5+O4)2(OH)23
Arcubisite Ag6CuBiS4
Ardennite-(As) 6.00 / 7.00 3.62 Mn2+4Al4(AlMg)(AsO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6
Ardennite-(V) 6.00 / 7.00 3.55 Mn2+4Al4(AlMg)(VO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6
Arfvedsonite 5.50 / 6.00 3.44 NaNa2(Fe2+4Fe3+)Si8O22(OH)2
Argentojarosite 3.50 / 4.50 3.66 AgFe3+3(SO4)2(OH)6
Argentopentlandite 3.50 / 3.50 4.00 Ag(Fe,Ni)8S8
Argentopyrite 3.50 / 4.00 4.25 AgFe2S3
Argentotennantite 3.50 / 3.50 5.00 Ag6Cu4(Fe,Zn)2As4S13
Argentotetrahedrite Ag10(Fe,Zn)2Sb4S13
Armalcolite 6.00 / 6.00 4.00 (Mg,Fe2+)Ti2O5
Armbrusterite 3.50 / 3.50 2.78 Na6K5Mn3+Mn2+14[Si9O22]4(OH)10·4H2O
Arnhemite 2.33 K4Mg2(P2O7)2·5H2O
Arrojadite-(BaFe) 3.54 BaFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2
Arrojadite-(BaNa) BaNa3(NaCa)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)
Arrojadite-(KFe) 5.00 / 5.00 3.50 (KNa)Fe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2
Arrojadite-(KNa) KNa3(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2
Arrojadite-(NaFe)
Arrojadite-(PbFe) 4.00 / 5.00 PbFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2
Arrojadite-(SrFe) SrFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2
Arsenbrackebuschite 4.50 / 4.50 6.54 Pb2(Fe3+,Zn)(AsO4)2(OH,H2O)
Arseniopleite 3.50 / 3.50 4.22 (Ca,Na)NaMn2+(Mn2+,Mg,Fe2+)2(AsO4)3
Arseniosiderite 1.50 / 1.50 3.50 Ca2Fe3+3O2(AsO4)3·3H2O
Arsenoflorencite-(Nd) 3.50 / 3.50 4.05 NdAl3(AsO4)2(OH)6
Arsenopyrite 5.00 / 5.00 6.07 FeAsS
Arsmirandite Na18Cu12Fe3+O8(AsO4)8Cl5
Arthurite 3.00 / 4.00 3.02 CuFe3+2(AsO4)2(OH)2·4H2O
Arupite 1.50 / 2.00 2.00 Ni3(PO4)2·8H2O
Askagenite-(Nd) 6.00 / 6.00 4.38 Mn2+NdAl2Fe3+(Si2O7)(SiO4)O2
Aspedamite 3.00 / 4.00 4.07 12(Fe3+,Fe2+)3Nb4[Th(Nb,Fe3+)12O42](H2O,OH)12
Aspidolite 2.00 / 3.00 2.89 NaMg3(Si3Al)O10(OH)2