Lista de elementos
 » bario
 » Boro
 » bromo
 » cerio
 » cesio
 » cloro
 » cobre
 » cromo
 » curio
 » erbio
 » galio
 » helio
 » indio
 » itrio
 » litio
 » neón
 » oro
 » osmio
 » Plata
 » radio
 » renio
 » rodio
 » sodio
 » talio
 » torio
 » tulio
 » yodo
 » zinc
mineralogía elementos Sn estaño

Sn - estaño - OVERGANGSMETAAL

232°
2270°
118.71
-4
2
4
50
Sn
[Kr] 4d10 5s2 5p2
2
8
18
18
4
1.96
7.3439
Sintético
Radiactivo
Liquido
Gaseoso
estaño Diagrama de configuración electrónica
Diagrama de configuración electrónica

Apellido estaño
Número 50
Atómico 118.71
Símbolo Sn
Fusión 232
Hirviendo 2270
Densidad 7.287
Período 5
Grupo 14
Descubrimiento 0 Prehistoric
Abundancia 2.3
Radio 1.7
Electronegatividad 1.96
Ionización 7.3439
Número de isótopos 28
Configuración electrónica [Kr] 4d10 5s2 5p2
Estados de oxidación -4,2,4
Electrón por nivel de energía 2,8,18,18,4

Mineral Dureza Densidad Fórmula
2.00 / 2.00 4.29 Sn2+21O6(OH)14Cl16
Pb2SnInBiS7
Ag2MnSnS4
4.00 / 4.50 3.07 KLi3Ca7Sn2(SiO3)12F2
6.00 / 6.00 3.84 Mg2AlO2(BO3)
6.50 / 7.00 3.70 Ca3TiAs6Be2Si2O20
5.00 / 5.00 14.90 Pd3Sn
1.00 / 2.00 4.50 SnS2
Ca3SnSbAl3O12
5.00 / 6.00 2.98 KSn2(Li3Si12)O30
3.00 / 3.00 3.28 CaSn4+(OH)6
Ni6SnS2
4.00 / 4.50 10.70 Pd2CuSn
2.50 / 2.50 6.28 Ag8SnS6
6.00 / 7.00 6.80 SnO2
4.00 / 4.00 4.78 Cu2CdSnS4
7.00 / 7.00 6.00 Cs2Pb3Ta8O24
4.50 / 4.50 5.00 Cu6FeSn2S8
2.00 / 2.00 5.92 (Pb,Sn2+)12.5As3Fe2+Sn4+5S28
3.00 / 4.00 4.20 Cu12VAs3S16
2.50 / 2.50 5.40 FePb3Sn4Sb2S14
4.71 Ca3(SnSb5+)Fe3+3O12
5.50 / 5.50 2.93 Ca2Sn4+Al2Si6O18(OH)2·2H2O
Cu4SnS6
2.00 / 3.00 5.00 Tl2SnAs2S6
Cu1.2Sn
6.00 / 7.00 (Fe,Mg,Zn,Al)3(Al,Ti,Fe)8O15(OH)
4.00 / 4.00 4.00 Cu2(Fe,Zn)SnS4
8.50 / 8.50 4.51 (Al,Fe,Zn)2(Al,Sn)6O11(OH)
8.50 / 8.50 4.51 (Al,Fe,Zn)3(Al,Sn,Fe)8O15(OH)
5.50 / 5.50 7.00 Fe2+Sn4+Ta2O8
6.00 / 6.00 6.73 Sn2+Nb2O6
2.50 / 2.50 5.50 Pb21.7Sn9.3Fe4.0Sb8.1S56.9
Ca3Sn(SO4)2(OH)6·3H2O
4.00 / 4.00 4.47 Cu1+4Cu2+2SnMoS8
2.00 / 2.00 5.20 SnS
4.00 / 4.00 4.77 Ag2FeSnS4
3.00 / 3.00 4.30 Fe2+2Fe3+O2(BO3)
5.00 Sn2+3O2(OH)2
2.00 / 2.00 Pb4FeSn4Sb2S14
4.30 Ca3Sn2(Al2Si)O12
6.00 / 6.50 6.94 (Ta,Mn,Nb)O2
3.50 / 3.50 4.41 (Fe3+,Mn2+)Sn4+(OH,O)6
4.50 / 4.50 4.54 Cu2ZnSnS4
4.00 / 4.00 4.00 Cu6WSnS8
Pd7-xSnTe2 (0.3=x=0.8)
5.50 / 6.00 3.30 Ca2ScSn(Si2O7)(Si2O6OH)
5.00 / 5.00 4.56 Cu3SnS4
8.00 / 8.50 4.59 CaZrO3
2.50 / 3.00 6.00 Pb8Cu3Sn7(Bi,Sb)3S28
5.50 / 6.50 4.18 Mg2Fe3+O2(BO3)
8.00 / 8.50 4.22 (Mg,Al,Zn)2(Al,Sn)6O11(OH)
8.00 / 8.50 4.22 (Mg,Al,Zn)3(Al,Sn,Fe)8O15(OH)
3.50 / 4.00 4.30 CaSnO(SiO4)
3.50 / 4.00 4.66 Cu6Fe2SnS8
5.06 CaSnO3
6.00 / 6.00 3.85 (Ca,Na)2Sn2(Mg,Fe)3Al8[(BO3)(BeO4)O6]2
4.00 / 4.00 4.86 Cu2SnS3
4.00 / 4.50 4.04 Cu2+Sn4+(OH)6
3.29 Li2NaFe2+7Ti2(Si4O12)2O2(OH)4F
5.00 / 5.00 4.04 Fe2+Sn4+(OH)6
4.50 / 5.00 4.62 Cu13VSn3S16
3.00 / 3.00 13.44 PtSn
9.41 Ni3Sn
5.50 / 6.00 4.20 CaSn4+(BO3)2
2.00 / 2.00 4.84 Sn2S3
3.50 / 4.00 10.27 Pd5Cu4SnTe2S2
3.50 / 3.50 4.74 Cu10Fe3WGe3S16
Sn2Ta2O6O
6.00 / 6.00 4.03 BaSnSi3O9
5.00 / 5.00 10.00 Pd5(Sn,As)2
2.43 (NH4)2SnCl6
5.00 / 5.00 11.32 Pd2Sn
4.50 / 4.50 4.61 (Cu,Ag)2(Fe,Zn)(Sn,In)S4
4.00 / 4.00 4.82 Ag2ZnSnS4
2.50 / 2.50 6.20 Pb48Fe7Sn18Sb16S115
4.00 / 4.00 4.00 (Cu,Ag)2FeSn3S8
2.00 / 2.50 SnO
5.00 / 5.00 15.00 Pt3Sn
4.00 / 4.00 4.00 (Cu,Zn,Fe)3(In,Sn)S4
5.00 / 6.00 7.03 YbNbO4
4.00 / 4.50 3.48 MgSn(OH)6
4.00 / 5.00 10.64 CuPd
5.50 / 5.50 2.90 Na4Be2Sn(Si3O9)2·2H2O
5.00 / 5.50 7.60 Cu1+x(Sn,Sb)
3.50 / 4.00 4.30 Cu2FeSnS4
4.00 / 4.00 4.29 Cu8(Fe,Zn)3Sn2S12
5.00 / 5.00 10.20 Pd3Sn2
4.00 / 4.50 4.00 Cu13V(Sb,Sn,As)3S16
3.00 / 3.00 6.91 SnSb
6.00 / 6.00 3.20 CaSnSi3O9·2H2O
2.50 / 3.00 5.54 PbSnS3
6.50 / 6.50 3.60 NaBe2Mn2+2SnSi3O12(OH)
(Pd,Cu,Pt)3Sn
5.00 / 5.00 (Pd,Cu,Pt)3Sn
5.50 / 5.50 3.24 Na12Sr3Ca6Fe3Zr3NbSi25O73(O,OH,H2O)3Cl2
3.50 / 4.00 (Pt,Pd,Cu)9Cu3Sn4
1.50 / 2.00 6.40 PbSnS2
Ag8SnTe2S4