Lista de elementos
 » bario
 » Boro
 » bromo
 » cerio
 » cesio
 » cloro
 » cobre
 » cromo
 » curio
 » erbio
 » galio
 » helio
 » indio
 » itrio
 » litio
 » neón
 » oro
 » osmio
 » Plata
 » radio
 » renio
 » rodio
 » sodio
 » talio
 » torio
 » tulio
 » yodo
 » zinc
mineralogía elementos Ag Plata

Ag - Plata - METAL DE TRANSICIÓN

961.9°
2212°
107.8682
1
2
3
47
Ag
[Kr] 4d10 5s1
2
8
18
18
1
1.93
7.5762
Sintético
Radiactivo
Liquido
Gaseoso
Plata Diagrama de configuración electrónica
Diagrama de configuración electrónica

Apellido Plata
Número 47
Atómico 107.8682
Símbolo Ag
Fusión 961.9
Hirviendo 2212
Densidad 10.501
Período 5
Grupo 11
Descubrimiento 0 Prehistoric
Abundancia 0.075
Radio 1.8
Electronegatividad 1.93
Ionización 7.5762
Número de isótopos 27
Configuración electrónica [Kr] 4d10 5s1
Estados de oxidación 1,2,3
Electrón por nivel de energía 2,8,18,18,1

Mineral Dureza Densidad Fórmula
2.00 / 2.50 7.20 Ag2S
Ag2MnSnS4
2.00 / 3.00 7.40 Ag4SeS
4.00 / 4.00 7.83 Ag8GeTe2S4
4.00 / 4.00 10.00 Ag1-xSbx (x=0.09-0.16)
3.50 / 3.50 5.00 AgPbSb3S6
3.50 / 3.50 5.00 AgPbSb3S6
CuHgAg7Pb7Sb24S48
Cu2AgPbBiS4
2.50 / 2.50 5.60 Ag3Sb2(Bi,Sb)S6
Ag6CuBiS4
3.00 / 3.00 5.31 Ag1.5Pb22As33.5S72
3.50 / 4.50 3.66 AgFe3+3(SO4)2(OH)6
AgxPb40-2xAs48+xS112 (3 < x < 4)
3.50 / 3.50 4.00 Ag(Fe,Ni)8S8
3.50 / 4.00 4.25 AgFe2S3
3.50 / 3.50 5.00 Ag6Cu4(Fe,Zn)2As4S13
Ag10(Fe,Zn)2Sb4S13
2.50 / 2.50 6.10 Ag8GeS6
3.00 / 3.00 6.18 (Ag,Cu)16As2S11
Ag17.6Pb12.8Sb38.1As11.5S96
2.00 / 2.50 5.99 AgHg2TlAs2S6
2.00 / 3.00 3.80 (Mn2+,Ag,Ca)Mn4+3O7·3H2O
3.50 / 3.50 6.32 Ag5Cu9HgS8
5.34 Ag3Pb10(Sb8As11)S40
2.50 / 2.50 5.33 Ag3Sb3S6
3.50 / 3.50 6.70 Ag3Bi7S12
3.50 / 3.50 7.00 Ag15Cu(Sb,As)2S7Te4
3.50 / 3.50 6.70 Cu3Ag2Pb3Bi7S16
4.50 / 4.50 16.30 (Au,Ag)4Cu(Te,Pb)
3.00 / 3.00 6.27 AgPb2F2Cl3
2.50 / 2.50 5.90 Ag7AsS6
3.00 / 3.00 7.87 AgBiSe2
3.00 / 3.50 4.80 KAg9Pb26Cu24Cl62(OH)48
3.50 / 3.50 7.90 Ag4.83Fe0.21Pb0.45(Bi,Sb)8.84S16
1.50 / 2.00 5.80 AgBr
3.50 / 4.00 7.00 Cu5-x(Cu,Ag)3+xTe10 (x = 0.43)
2.50 / 2.50 6.28 Ag8SnS6
6.19 AgHgClS
2.50 / 3.00 5.56 (AgSb)Pb6(As,Sb)8S20
3.50 / 3.50 4.89 Cu6GeWS8
1.50 / 1.50 8.00 Ag4TeS
2.00 / 2.50 6.60 (Cu,Fe,Ag)6.3(Tl,K)2SbS4
2.00 / 3.00 6.85 Ag9FeTe2S4
1.00 / 1.50 5.55 AgCl
5.00 / 5.00 8.31 Ag2Pd3Se4
Ag15Pb6Sb21Bi18S72
2.00 / 2.00 5.92 (Pb,Sn2+)12.5As3Fe2+Sn4+5S28
9.90 Pd3Ag2S
3.00 / 3.50 6.00 Ag2Au3TlSb10S10
2.50 / 3.00 6.90 Cu7TlSe4
3.00 / 3.00 5.33 AgSbS2
6.47 Cu8AgBi13S24
Cu8Ag3Pb4Bi19S38
4.00 / 4.50 6.78 Cu4AgPb2Bi9S18
2.00 / 2.00 7.00 Cu0.9Ag0.5Pb0.6Bi2.5S5
[Cu6As2S7][Ag9CuS4]
3.00 / 3.50 6.31 [Cu6Sb2S7][Ag9CuS4]
2.00 / 2.50 6.00 (Cu,Ag)14HgS8
3.50 / 3.50 6.74 Ag5Bi13S22
Ag9Hg0.5As6S12Te2
1.00 / 1.50 5.00 Ag2AsS2
2.50 / 2.50 6.00 Ag3Pb2Sb3S8
3.50 / 4.00 9.40 Ag3+xSb1-x (x~0.2)
2.50 / 3.00 Ag2CuAsS3
AgTl3Pb4As11Sb9S36
(Au,Ag)
3.50 / 3.50 7.50 AgTe
Ag8Pb12Bi16S40
4.00 / 4.00 7.10 Ag7Pb10Bi15S36
2.50 / 2.50 7.60 CuAgSe
2.50 / 3.00 10.75 Ag11Hg2
3.50 / 4.00 6.88 Cu2Pb6Bi8S19
2.50 / 3.00 5.30 Ag8(Sb5As3)S16
3.50 / 4.00 6.29 [Ag6As2S7][Ag10HgAs2S8]
2.00 / 2.50 9.05 Ag3AuSe2
2.00 / 2.00 5.56 Ag5Pb14Sb21S48
3.50 / 4.00 4.85 Ag6Cu4Fe2Sb4S13-x
2.50 / 2.50 6.20 AgPbSbS3
3.00 / 3.00 6.74 (Cu,Ag)6PbS4
1.50 / 2.00 5.38 Tl2AgCu2As3S7
2.50 / 2.50 5.39 (Cu,Fe,Ag)9Se8
2.50 / 2.50 7.45 (Cu,Fe)2Pb26.4(Bi,Sb)19.6S57
3.50 / 4.00 5.75 Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]As4Se13
3.00 / 3.00 15.47 (Au,Ag)Hg
3.50 / 3.50 7.01 AgPbBi3S6
5.00 AgPbTlAs2S5
3.50 / 3.50 7.86 Cu4Ag3Te4
1.50 / 2.00 7.20 Ag2Te
3.50 / 4.00 7.11 Pb6Bi2S9
4.00 / 4.00 4.77 Ag2FeSnS4
3.50 / 3.50 16.00 Au2Pb
6.59 HgAgSCl
2.50 / 3.00 7.85 Ag2HgS2
1.50 / 2.00 5.50 AgI
5.00 / 5.00 8.01 Cu2Pd3Se4
2.00 / 2.50 6.82 Ag3CuS2
Ag16Pb4(Sb25As15)S72
2.50 / 3.00 Au(Bi,Pb)5S4